Anasayfa Hakkında Faaliyetler Paydaşlar Portal İletişim

Hassas Tarım Kiti Projesinde İmzalar Atıldı

Ankara Kalkınma Ajansının desteklediği “Yenilikçi Tarım Uygulamalarıyla Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi: Hassas Tarım Kiti Geliştirilmesi Projesi” projesi için sözleşme imzalandı. Ayaş’ta hassas tarım uygulamalarını hayata geçirecek proje başlıyor. Çankaya Üniversitesi tarafından yürütülecek proje için sözleşme Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik tarafından imzalandı. Yenilikçi Tarım Uygulamalarıyla Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi: Hassas Tarım Kiti Geliştirilmesi Projesi ile Ayaş’ın en önemli tarımsal ürünlerinden olan Ayaş kirazı ve vişnesinde hassas tarım ve bütünsel bahçe bakımı çalışmalarını sağlayacak ekipman ve sistem geliştirilecek. Sistem, ürün kalite yönetimi, zararlılarla mücadele ve rekolte tahmini gibi konuların yönetilmesini sağlayarak verimliliği artıracak.

Hassas Tarım Kiti Nedir

Günümüzde çiftçiler, tarlalarında gerçek zamanlı karar verme ve izleme ihtiyaçlarını karşılamak için teknolojik çözümler ararken çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Özel görevleri çözmek için inşa edilmiş ve geliştirilmiş olmaları nedeniyle gerçek robotik sistemlerde esneklik eksikliği vardır, bu da pahalı izleme ve kontrol süreçlerine ve çiftçiler için yatırım getirisi eksikliğine yol açar.

Hassas Tarım Kiti, hassas tarım operasyonlarının akıllı otomasyonu için robot ve akıllı sistemler için bir platform oluşturmayı amaçlayan ve ülke genelindeki çiftçilere birden fazla fayda sağlamayı hedefleyen bir inovasyon eylemidir.

Nasıl Çalışıyor?

Tarımsal Yönetim Sistemi, tarımsal bölgelere ve meyve bahçelerine konuşlandırılmış üst teknoloji cihazlarımız aracılığıyla bölgenin görüntüleriyle beraber sıcaklık, nem vb. istatiksel verilerini toplar. Gelişmiş bir yapay zeka algoritmasıyla toplanan veriler analiz edilerek tarlaya ait 3B haritalandırma, rekolte tahmini ve meyve zararlısı ısı haritası oluşturulur. Elde edilen analiz verileri Web Portal ve Mobil Uygulama vasıtasıyla kullanıcıyla paylaşılarak kullanıcının gerekli zamanda hareket etmesi ve karar alması sağlanır. Nihai olarak çiftçinin saha üzerindeki hakimiyeti arttırılarak üretim verimliliği ve buna bağlı ekonomik kalkınmaya destek olunur.

Nasıl Kullanılıyor?

Sistemimiz bir Web Portal ve Mobil Uygulama aracılığıyla kullanıcıya sistem cihazlarını yönetebilmesi için bir arayüz sağlamaktadır. Kullanıcı bu arayüzlerle tarla üzerindeki ekipmanları sahayı gezmeksizin yönetebilir, sağlık durumlarını gözlemleyebilir ve kalibrasyonlarını gerçekleştirebilir.

Motivasyonumuz

İşlem Yapılabilir Veriler

Kullanılan sensörler, yapay zeka ve bulut sistemi sayesinde çiftçiler mahsullerinin ne zaman ilaçlanması durumları hakkında eş zamanlı ve doğru bilgi alanabilecek.

Otomasyon ve Farkındalık

Çiftçiler tarlalarında olmadıklarında da tarlanın ve mahsullerin durumlarını kontrol eden ve bir anomali halinde çiftçiye uyarı yollayan otomasyon sistemden faydalanabilecek.

Multi-robot İş Birliği

Tarlada kullanılan Zafir, Inspect ve faydalı yük birbirleriyle veri alışverişi yapabiliyor olacaklar. Bu sayede daha doğru ve daha kapsamlı bilgiye ulaşmak kolaylaşacak.

Amaçlar

Hassas tarım için robotik sistemlerin görev kontrolünü oluşturmaya yönelik bir referans mimarisi ve etkinleştiriciler tanımlamak

Şirketler, tarım alanındaki alanlar arasında güvenli ve bağımsız veri alışverişi için mimariye ve etkinleştiricilere başvurmak

Hassas tarım operasyonları sırasında gelişmiş ve gerçek zamanlıya yakın analitik, otomatikleştirilmiş kararlar ve karar desteği için yapay zeka güdümlü robotik yöntemler ve hizmetler geliştirmek

Coğrafi bölgeler, hava koşulları ve ulusal düzenlemelerle ilgili olarak değişen karmaşıklık düzeylerine sahip gerçek dünya senaryolarında ve ortamlarında faydalı önlemler veya aksiyonlar alınmasını mümkün kılmak

Hassas tarım operasyonlarında Makine Öğrenimi ve yapay zeka güdümlü robotik sistemlerin yoğun kullanımından kaynaklanan yeni çözümleri ve hizmetleri araştırmak, geliştirmek ve göstermek

Etik, düzenlemeler ve güven gerekliliklerini göz önünde bulundurarak Tarımsal Gıdada robotik kullanımı için kılavuz geliştirmek

Neden Hassas Tarım?

"Dijital tarım, tarımı daha verimli, daha tutarlı yapma ve zaman ve kaynakları daha verimli kullandırma potansiyeline sahip. Bu potansiyel çiftçiler için ve tüm dünya insanları için geniş sosyal faydalar sağlayacaktır. Ayrıca, kurumların bilgi yaratımı ve paylaşımı ile yıkıcı buluşlar yapmasına imkan verecektir." Birleşmiş Milletler, Mayıs 2017

index